tiistai 6. maaliskuuta 2018

Vihdin joukkoliikenteen jatkosuunnitelmat


Vihdin joukkoliikenteen selvitystyössä on käyty läpi kunnan eri alueiden joukkoliikennetarjontaa, joukkoliikenteen kehittämistarpeita sekä pohdittu joukkoliikenteen järjestämisen eri vaihtoehtoja. Työ käynnistyi marraskuussa 2017 ja sitä viimeisteltiin helmikuuhun 2018 asti. 

Selvitystyössä panostettiin vahvasti vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa. Tämä blogi on toiminut jatkuvamman vuorovaikutuksen kanavana, jonka kautta työn etenemistä on voinut seurata ja kommentoida. Vihdin lukiolla järjestettiin 12.12.2017 kaikille avoin joukkoliikenneilta, jossa esiteltiin selvitystyötä ja palvelutasoluonnosta ja kerättiin kommentteja sidosryhmiltä ja muulta yleisöltä. Työtä esiteltiin lisäksi mm. kunnanhallitukselle 22.1.2018 ja valtuustoseminaarissa 1.2.2018. Helmikuun aikana työn tuloksia käsiteltiin erilaisissa yhteyksissä asian valmistelijoiden ja päättäjien kesken, ja lopullisen päätöksen jatkotoimenpiteistä linjasi kunnanhallitus 5.3.2018.

Joukkoliikenneselvityksen alkuperäisenä tavoitteena oli toteuttaa työ kaksivaiheisena siten, että ensin määritetään haluttu palvelutaso ja sen jälkeen tutkitaan SWOT-analyysin keinoin, millä järjestämistavoilla palvelutaso on mahdollista saavuttaa. Selvitystyön aikana on kuitenkin todettu, että palvelulupausta ei ole tarkoituksenmukaista päättää ennen kuin järjestämistapa ja sen mukanaan tuomat reunaehdot ovat tiedossa. Parhaiten Vihtiin sopivan järjestämistavan selvittämiseksi puolestaan tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa etenkin HSL-vetoisen PSA-mallin kustannusten muodostumisesta, syntyvästä palvelutarjonnasta (runkolinjoista ja vuoroväleistä) eri yhteysväleillä sekä mahdollisista reunaehdoista, joita järjestelmään liittyy. Tämä tieto on mahdollista saada vain tekemällä erityinen kuntakohtainen HSL-selvitys.

Näin ollen kunnanhallitus päätti 5.3.2018, että Vihti esittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:lle kuntakohtaisen selvityksen tekemistä Vihdin HSL:een liittymisen vaikutusten arvioinnista. HSL-selvityksen kanssa samaan aikaan selkeytetään ja kiteytetään myös markkinaehtoista (nykyistä) mallia ja ELY-keskus vetoista PSA-mallia. Palvelutasotavoitteen ensimmäisen versio päätetään nopeasti ja sitä tarkennetaan asian edetessä. Myös yhteyttä Vihdistä pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen viedään eteenpäin HSL-selvityksen ja muiden jatkotoimenpiteiden rinnalla.

Asian etenemisestä tiedotetaan lisää, kun mm. HSL-selvityksen aikataulu tarkentuu. Tiedotuskanavina toimivat jatkossa aikaisempaan tapaan mm. kunnan kotisivut (www.vihti.fi) ja facebook –sivut.

Tämän blogin osalta on tullut aika kiittää kaikkia työtä seuranneita ja siihen palautteen muodossa osallistuneita. Yhteistyönne on ollut meille tärkeää. Seurailettehan asian etenemistä jatkossakin em. foorumien kautta.

Kiitos ja hyvää kevättä kaikille!

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Vihdin joukkoliikenteen jatkosuunnitelmat

Vihdin joukkoliikenteen selvitystyössä on käyty läpi kunnan eri alueiden joukkoliikennetarjontaa, joukkoliikenteen kehittämistarpeita se...